Onthaal-/clubbrochure

HBW

Onze club

Heidebloem Wijshagen

 

Parklaan 12, 3670 Wijshagen

Tel.: 098/46 34 15

Opgericht in 1966

Stamnummer : 06894 

Clubkleuren: Paars/wit

Website

www.heidebloemwijshagen.be

Rekeningnummer:

BE39 7360 2119 0019

Heidebloem wijshagen

Voetbalclub

welkomstwoord                 

Het bestuur, de trainers, de spelers en alle medewerkers van onze club Heidebloem Wijshagen verwelkomen u bij onze vereniging.

     Deze brochure bevat heel wat informatie die je zal helpen om je weg te vinden in onze club.

Voor de nieuwkomers zal het een eerste kennismaking zijn met onze club, voor de anderen een werkmiddel om de club nog beter te leren kennen.

samenstelling bestuur

tielens josse:

Voorzitter

0474/99 18 72 – jossetielens@telenet.be

schouteden jos:

Ondervoorzitter

0476/20 91 78 – jos.schouteden@skynet.be

neyens hugo:

Secretaris G.C. – Bestuurslid regio Maas en Hoge Kempen – Lid AV Koninklijke Limburgse Verstandhouding.

0472/98 89 22 – neyens.hugo@telenet.be

braeken jan:

Penningmeester.

0478/82 15 63 – jan.braeken1@telenet.be

evens ben:

Evenementen/Sponsoring

ben@ibe.be

straetemans luc:

Kantine

0475/28 93 87 – straetemans.luc1@telenet.be

Jeugdcel:

Scheepers Jorre:

0498/20 03 59 – jorrescheepers@hotmail.com

 

 

 

Missie en visie

Heidebloem Wijshagen  wil jongeren de kans geven zich sportief uit te leven, met evenveel aandacht voor alle spelers.

Begeleid door gemotiveerde trainers, die bijdragen tot fair play, een gezonde discipline en respect.

Heidebloem Wijshagen ‘jeugd’ heeft als opdracht zijn jeugdspelers op te leiden zodat ze kunnen doorstromen naar onze senior elftallen.

Met bovenstaande visie in het achterhoofd hebben we een gezamenlijk doel.

Door zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen, willen we een belangrijke bijdrage leveren tot het succes van onze senior elftallen.

Uitrusting jeugd

Bij trainingen

Eigen sportkledij.

Voetbalschoenen en beenbeschermers verplicht.

Eigen bal:   U6  -> U9 = Nr 3;  U10 -> U15 = Nr 4.

Elke jeugdspeler ontvangt na betaling van het lidgeld een nieuwe bal.

Bij wedstrijden

Truitje, broekje en kousen van de club.

De kousen blijven tot einde seizoen bij de speler en worden gewassen door de ouders.

Truitjes en broekjes worden wekelijks gewassen door de club.

Voetbalschoenen en beenbeschermers verplicht.

Belangrijk:

Bij onze jeugdspelers (tot en met U15) zijn voetbalschoenen met “vaste Multi studs” verplicht.

Op kunstgrasveld zijn deze “Multi studs” ook verplicht. IJzeren studs  zijn verboden!

Opmerkingen aan de ouders:

Vaak vinden we na de trainingen en/of wedstrijden kledingstukken terug. Deze worden een aantal weken bijgehouden in de kantine. U kan steeds aan de trainer of ploegafgevaardigde vragen om een kijkje te gaan nemen.

We raden u aan om de kledingstukken van uw dochter of zoon te voorzien van een naam of herkenningsteken.

Communicatie

Interne communicatie

In eerste instantie geschiedt elke communicatie langs de trainer of ploegafgevaardigde.

Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen onze club. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, jeugdcoördinator of lid van het bestuur.

AFGELASTING VAN WEDSTRIJDEN

Zodra de club op de hoogte is, wordt dit via de respectievelijke trainer aan u gemeld.

Deze informatie kan je ook terugvinden op:

Website KBVB : http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen  (update tot vrijdag 17 u)

AFGELASTING VAN TRAININGEN

Wanneer om een bepaalde reden de trainingen afgelast worden, dan zal de trainer dit meedelen.

Afspraken

Algemeen

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal  is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.

Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.

We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.

De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.

Sport is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. Zoals de regelementen van de voetbalbond voorschrijven zullen alle jeugdspelers van Heidebloem Wijshagen 50% van de totale speeltijd kunnen deelnemen, uiteraard rekening houdend met schorsingen, kwetsuren en of afwezigheden.

Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.

Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.

Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op de tafels.

Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.

Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.

Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.

De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.

Matig je snelheid op de parking van ons sportcomplex.

We respecteren de eigendom van onze club en zijn buren en vernielen niets.

Voor de speler

Trainingen

Alle trainingen gaan door op de terreinen Heidebloem Wijshagen tenzij bij voorafgaande en uitdrukkelijke melding van de trainer.

Wij vragen aan iedere speler om tijdig op de training aanwezig te zijn.

Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd dan verwittig je tijdig je trainer.

Voor onze keepers wordt er getracht afzonderlijke keeperstrainingen te organiseren. Wanneer een teamtraining samenvalt met een keeperstraining is voor de keepers de keeperstraining prioritair.

Wedstrijden

Bij thuiswedstrijden zijn we aanwezig in de aangeduide kleedkamer op het afgesproken uur.

Bij uitwedstrijden zijn we stipt aanwezig op het afgesproken uur aan het afgesproken verzamelpunt.

Indien je omwille van bepaalde omstandigheden niet in staat bent om op het afgesproken uur aanwezig te zijn, dan verwittig je tijdig je trainer of afgevaardigde.

Uitrusting

Zorg ervoor dat je voetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd steeds proper zijn.

Draag zorg voor de door de club ter beschikking gestelde kledij.

Voorzie kledij voor alle weersomstandigheden (trainingspak, regenvest).

Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler (inclusief alle soorten sieraden).

Accommodatie en materiaal

Wij rekenen erop dat de kleedkamers op een normale manier gebruikt worden. Dat houdt ook in dat iedere ploeg de gebruikte kleedkamer proper en opgeruimd achterlaat.

Laat de douche niet onnodig lopen, beperk het douchegebruik.

Schoenen buiten afkloppen en afborstelen.

Gedrag

Wij verwachten dat je beleefd bent tegenover trainers, begeleiders, scheidsrechters, mede- en tegenspelers, ouders, …  Zowel op als naast het veld. Denk aan uw taalgebruik.

Heb respect voor je medespelers, moedig elkaar aan, werk mee aan de teamgeest.

Volg de richtlijnen van je trainer en/of jeugdcoördinator.

Beschouw de kritische benadering van de trainer en/of jeugdcoördinator als een leermoment.

Geef na de wedstrijd steeds je tegenspelers en de scheidsrechter(s) een hand, ook al hebben zij het volgens jou niet altijd bij het rechte eind gehad.

Trap nooit naar het doel als je niet opgewarmd bent tijdens een wedstrijd en/of training.

Voor de ouders

Om de toekomst van onze club te verzekeren hebben wij de intentie om een goed en waardevolle jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen met uw steun.

Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. Het is dan ook heel normaal dat wij dat ook van jullie verwachten. Heb respect voor ieder op en rond het plein.

Moedig uw ploeg op een sportieve manier aan. Help je kinderen vertrouwen te krijgen. Negatieve uitlatingen worden niet getolereerd.

Gedraag je tegenover de tegenstander, de scheidsrechter (zelfs wanneer je vindt dat zijn of haar beslissing fout is).

Toegang tot de neutrale zone is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor de allerkleinsten.

Probeer je aanwezigheid in de kleedkamer tot een minimum te beperken. Vanaf U10 worden de spelers geacht zich zelfstandig om te kleden.

Géén inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het is de trainer of de jeugdcoördinator die de sportieve beslissingen neemt en de ploeg coacht.

Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd op een reglementaire manier.

Steun uw kind bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties.

Aan de ouders van de jongste spelertjes wordt gevraagd om de spelertjes tijdig te komen halen na de training. De verantwoordelijkheid van de club eindigt na de trainingsuren.

Het afzetten van je zoon of dochter op de parking van het trainingscomplex voor de training is niet voldoende. Kijk zelf even na of de trainer er is en of de training al dan niet doorgaat. Trainers kunnen immers ook ziek worden, of het terrein kan ook plots onbespeelbaar zijn geworden.

5 GOUDEN TIPS VOOR GEDRAG LANGS DE LIJN

Plezier gaat boven presteren!

In plaats van ‘heb je gewonnen’ en ‘heb je gescoord?’ kun je ook vragen: ‘was het leuk’ en ‘hoe ging het?’ Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat. Vanuit plezier voor een sport gaat een kind presteren naar kunnen.

Moedig aan, maar coach niet mee!

Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. Als er een coach is maakt die afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept. Daarnaast kan het je kind uit zijn spel halen of ervoor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is…..

Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf!

Niet alle ouders zijn erbij of kunnen erbij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt is dat wel zo leuk voor allemaal.

Geef zelf het goede voorbeeld!

Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! Soms zit het mee en soms tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te laten zien en zo te leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.

Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven!

Zelf het eerste elftal nooit gehaald en is nu je missie dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je die wensen en ambities voor jezelf houdt. Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan zijn sport!

 Aansluiten

Iedereen is welkom!

Nieuwe spelertjes krijgen de gelegenheid om een aantal keer (max. 4 keer) te komen proberen. 

Indien hij/zij wenst te blijven, dient de aansluiting in orde gebracht en het lidgeld betaald te worden. Anders kan een speler uiteraard niet verder blijven deelnemen aan de trainingen en/of wedstrijden.

Lidgeld

Het lidgeld voor het seizoen 2019-2020 dient uiterlijk betaald te worden op 31 Juli 2019.

Zodoende is men speelgerechtigd voor de wedstrijden. Het lidgeld bedraagt €  100 voor de U6  en  € 110 voor de overige jeugdspelers.

In het lidgeld is inbegrepen:

Lidgeld KBVB,

Verzekering KBVB,

Nieuwe trainingsbal, polo en wedstrijdkousen.

Bijdrage voor de werkingskosten (verwarming, water, elektriciteit, …) van de club, 

Consumpties(bonnetjes) na iedere thuiswedstrijd,

Deskundige begeleiding.

TIP: heel wat ziekenfondsen komen tussen in het lidgeld! Download uw formulier via onze website. Zo geniet u alvast een tegemoetkoming! 

 Sportongeval

Neem bij een sportongeval steeds een formulier aangifte van ongeval mee naar de dokter of ziekenhuis en laat dit altijd invullen!

De formulieren zijn op elke club te verkrijgen of te downloaden via onze website.

Neem na het eerste doktersbezoek contact op met de secretaris voor de verdere afhandeling van het dossier!

Breng ook steeds een klevertje van het ziekenfonds mee.

Oproep

Zoals u zult merken organiseert onze club allerlei activiteiten. Uw inbreng door uw aanwezigheid, uw hulp, uw ideeën, zijn dan ook van harte welkom.

Vergeet niet dat een vereniging valt of staat met de inzet van vrijwilligers die dit alles gratis doen.

Om de toekomst van Heidebloem Wijshagen te verzekeren  doen we een oproep naar de ouders  om zich ook te engageren in onze clubwerking.

Probeer zeker aanwezig te zijn bij de match van uw zoon/dochter.

Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal.

Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan

Wordt één van onze vrijwilligers, bestuursleden…

 

Wij wensen iedereen alvast een geweldig en sportief voetbalseizoen toe!   

                                

Het bestuur